Čisté Tvaरy - L६ť (DONT, 2019)

Surreálne ladený animovaný videoklip Leť sa skladá z krátkych anekdôt. Dej sa vynára len miestami, ako útržky zabudnutého príbehu. Nosným motívom je konfrontácia čistoty a rozkladu, večne aktívny kolobeh.Kresba je kombinovaná s digitálnou abstraktnou animáciou, čím je docielená dynamika, ale aj súzvuk umelého a živého, ktorý vychádza zo samotnej hudby.

Nominácia do súťažnej sekcie slovenských animovaných filmov
Fest Anča 2021