Brezovský - Rózsa: Trocha radosti

hudba: Marek Brezovský (1974-1994)
text: Mirka Brezovská
Scenár, réžia: Vladimíra Hradecká a Marián Vredík
Produkcia: Jozef Štupák
Animácie: Marián Vredík
Kamera: Vladimíra Hradecká
Farebné korekcie: Bronislava Brtáňová
Kostýmy: Barbora Kubi
Hrá: Lumíra Přichystalová