Clube de esquiar ~ Keby

Pre animovaný videoklip Pudesse eu (Keby) je príznačná lakonická, surová, miestami elegantná kresba. Jej atmosféra dokresľuje melancholickú pieseň mladej slovenskej skupiny Clube de esquiar. Technika, ktorou bol klip vytvorený sa zvykne nazývať aj totálna animácia. Vznikol tak sčasti archaický, zároveň veľmi dynamický a fluidný svet, ktorého poetiku sa autori Marián Vredík a Jana Vredík Hirnerová pokúsili priblížiť Pessovým textom.
https://www.fullmoonzine.cz/novinky/klipytipy-clube-de-esquiar-keby